İngiliscə danışıq kursu / 2 - Cİ DƏRS / Prepositions/Sözönüləri

101 baxış

İBEC  tədris  mərkəzinin müəllimi Cəmilə xanımla   ingiliscə danışıq   kurslarınaun 2-ci dərsinə başlayırıq.


Kurs həftədə iki dəfə - 1-ci və  3 cü  günlər  saat  13-14 arası  Youtube  kanalımızda  yayaımlanacaq.  

Kanalımıza  abunə olaraq  videolar  yüklənərkən anında  xəbərdar ola  bilərsiniz.  

Beləliliklə İngiliscə  danışıq  kursunun  birinci  dərsinə başlayırıq. 

Kanala  dəstək üçün layk düyməsini basmağı unutmayın.  

İngiliscə danışıq  kursunda  görmək istədiyiniz  dərsləri  bizə  yaza  bilərsiniz.

İngilis  dilində   hal  kateqoriyası  az  olduğundan  sözlər   arasındakı  əlaqə  əsasən  sözönləri  vastəsilə  düzəlir.

Sözönləri  isimin  qarşısında  gələrsə əsasən  hal  şəkilçilərini  əvəz  edir , feldən  sonra  gələrsə  felin  mənasını  dəyişir.

İfadə  etdikləri  mənaya  görə  sözönləri  4  yerə  bölünür.

1.Yer  bildirənlər  - in, on, at, opposite

2.Zaman  bildirənlər  -  in, on, at, after, before.

3.İstiqamət  bildirənlər  -  to, into, along, from .

4.Mücərrəd  əlaqə  bildirənlər  -  with,  by, abont .

İngilis  dilində  in, on, at,  həm  yer,  həm  də  zaman  bildirə  bilirlər. 

İn – sözönü  şəxsin  və  ya  əşyanın  nəyinsə  daxilində, müəyyən  bir  yerdə, sərhədləri  olan  bir  ərazidə  olduğunu  bildirir. Həmin  ərazi  yer  zərfi  funksiyasında  olarsa.

    in the  first  form  -  birinci  sinifdə 

    in the  city  -  şəhərdə 

    in the   park  -  parkda

    in the  yard  -  həyətdə 

    in the  garden - bağda

    in the  sky  -  səmada

    in the  book - kitabın  içində

    in the  corner  -  küncdə ( otağın )

    in the   cup  - fincanda

     in the   world - dünyada

    in the   tree  - ağacda 

    in the  picture - şəkildə

    in the  street  -  küçədə

    in the  row  - cərgədə

    in the   line - sırada

    in queue  - növbədə

    in the  open  air  - açıq  havada

    in the  shade  -  kölgədə

    in the  room  - otaqda

    in the  box   -   qutuda

    in the  bag - çantada

Ölkə,  şəhər,  kənd  və  sair  yaşayış    əraziləri  yer  bildirdikdə

    in  Azerbajan  -  Azərbaycanda

    in   Bakı  - Bakıda

Coğrafi  cəhətlər  yer  zərfi  olduqda:

In  the  north - şimalda

in  the  south - cənubda

bir  sıra birləşmələrdə :

in  a car - maşınla 

in  a  taxi  - taksi  ilə

Qeyd:   artikl  olarsa  nəqliyyat  vastələri   “ by ” sözönü  ilə  işlədilməz.

    to  be  in   time  -  vaxtında  gəlmək

    to  be   interestid  in - marağında  olmaq , maraqlandırmaq.

    to  stand  in  a  queue  [kju:] - növbədə  dayanmaq

    in  a  hat  - (şlyapada)   

    in  bed  - (yataqda)

    in  the  armchair  - kresloda

    in hospital  -  xəstəxanada

    in prison  -  həbsdə

    in a newspaper  -  qəzetdə

    in a book, in  a  photograph - kitabda, şəkildə.

    in  a  picture  -  rəsmdə

    in  the  sea  - dənizdə

Demədi Demə

17:30 04.12.2019


Copyright © Demedideme.az | Haqqımızda | Əlaqə